St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee      tel. 016/25 04 59      e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Catechese 

 

 Doop: voorbereiding  en viering  
 Eerste communie: voorbereiding en viering 
 Vormsel 
 Huwelijk: voorbereiding en viering/bijdragen  
 Gouden en andere huwerlijksjubilea
 Zieken en bejaarden

  

 

DOOPVIERING

 

       

Van harte gefeliciteerd met de beslissing jullie kindje te laten dopen. Door die keuze gaan jullie in een lange traditie staan van mensen die in hun gezin ruimte willen geven aan God en aan de Blijde Boodschap van Jezus Christus. We vinden het bemoedigend dat jullie je kindje aan onze God die liefde is, willen toevertrouwen. 

U bent een volwassene en u wilt opgenomen worden in onze christelijke gemeenschap door het doopsel. 

       

Graag willen wij met jullie/u op weg gaan naar deze dag.

 

A. Voor de kinderdoop

 

Gelieve tijdig contact op te nemen met het parochiesecretariaat op het nummer 016 250 459 of rechtstreeks met de doopheer Fons Boey op het nummer 0474 293 762.

 

De doopviering wordt altijd voorafgegaan door een doopgesprek. Daarin zal niet alleen de viering aan bod komen maar wordt ook de zin en betekenis van het doopsel besproken.

 

De doopzondag waarop een viering kan gehouden worden is:

 

13 mei 2018 in de namiddag om 14u30.

 

Welkom in onze gemeenschap!

 

B. Voor een volwassendoop:

 

Aan de doopviering van een volwassene gaat een voorbereidingsperiode vooraf waarin de kandidaat-dopeling kennis kan maken met de evangelische boodschap waarop onze christelijke gemeenschap gegrondvest is en waarbij ook een tijd van ingroeien in onze christelijke gemeenschap (in onze eigen geloofsgemeenschap ter plekke en in de bredere kerkgemeenschap) voorzien is.

 

Praktisch neem je daarvoor best contact op met 

de doopheer Fons Boey op het nummer 0474 29 762.

 

 

EERSTE-COMMUNIE CATECHESE  

 

 

Eerste Communie mei 2018 in de federatie FRANDO

FRanciscus ANtonius DOn Bosco

Aan de ouders van de kinderen uit het 1ste leerjaar van ‘De Ark’, ‘De Regenboog’, ‘De Zonnebloem’ en ‘De Bron’

 

Geachte ouders,

 

Uw kind zit momenteel in het eerste leerjaar en kan volgend jaar zijn Eerste Communie vieren.

Dat is een belangrijk gebeuren dat in de geloofsgemeenschappen Sint-Franciscus als in Sint-Antonius voorbereid en gevierd wordt.

Het vieren van de Eerste Communie is geen schoolgebeuren en de voorbereiding hierop gebeurt ook niet in de school.

Het meest zinvolle is dat uw kind zijn Eerste Communie viert in de geloofsgemeenschap waar u woont of deelneemt aan de vieringen en/of activiteiten.

Indien u kiest om de Eerste Communie van uw kind te vieren in één van bovengenoemde geloofsgemeenschappen, vragen wij u om uw kind vóór 30 juni 2017 in te schrijven.

 

 

Vriendelijke groeten,

namens de federatie FRANDO

Caroline Van Audenhoven

   

Inschrijving voor de catechese in voorbereiding op de Eerste Communie 2018

 

Wij, de ouders van

(naam en voornaam van het kind). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wensen ons kind in te schrijven voor de Eerste Communie in 2018

Gegevens

Geboortedatum:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboorteplaats:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parochie waar het kind gedoopt werd:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum van het doopsel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam vader:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam moeder:  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon/gsm nummer:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

handtekening van de ouders

 

* * * * * * * * * * * *

Mail of schrijf in voor de viering van de Eerste Communie:

- in de geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus

mail de inschrijving door naar franciscusheverlee@gmail.com 
of bus ze op het secretariaat Tiensesteenweg 190 te Heverlee

- in de geloofsgemeenschap van Sint-Antonius                 

 mail de inschrijving door naar carolineva@telenet.be    
of bus ze in de pastorie, Léon Schreursvest 33 te Heverlee

- in de geloofsgemeenschap Don-Bosco kan men aansluiten bij een van beide voornoemde parochies. 

Download hier dit formulier

Vormsel 

 

Vormsel mei 2018 in de federatie FRANDO

FRanciscus ANtonius DOn Bosco

Aan de ouders van de kinderen uit het 5de leerjaar van ‘De Ark’, ‘De Regenboog’, ‘De Zonnebloem’ en ‘De Bron’

 

Geachte ouders

 

Uw kind wordt volgend jaar 12 en kan tussen Pasen en Pinksteren 2018 het sacrament van het Vormsel ontvangen.

Het Vormsel is meer dan een feest voor de 12-jarigen. Door de zalving met Chrisma ontvangen zij de Kracht van de Geest om als gelovige christen door het leven te gaan. En dat mag uiteraard gevierd worden, maar het vraagt ook een degelijke vorming.

In voorbereiding op het Vormsel 2018 wordt er catechese aangeboden in de geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus en Sint-Antonius.

Alhoewel de stappen naar het Vormsel toe in beide geloofsgemeenschappen dezelfde zijn, is de manier van werken wel anders.

In Sint-Franciscus zijn het de ouders, die in samenspraak met een verantwoordelijke, de catechese verzorgen.
De vormelingen komen vanaf begin oktober tot aan het Vormsel een aantal keer samen.  De data worden afgesproken op de eerste ouderavond.

In Sint-Antonius wordt de catechese verzorgd door een ploeg van vier catechisten op momenten bijgestaan door enkele ouders. De samenkomsten gaan door op donderdagavonden van 18.45 tot 20.15 uur (nooit tijdens de schoolvakanties).

Omwille van organisatorische redenen verwachten wij de inschrijvingen voor het Vormsel nog voor het einde van het schooljaar. Enkel zo kunnen wij u in september de nodige info bezorgen.

Wij willen nog benadrukken dat de catechese en het Vormsel geen schoolactiviteit zijn, maar een gebeuren binnen een dragende geloofsgemeenschap. U kan uw kind dus het best inschrijven in de geloofsgemeenschap waar u woont of deelneemt aan de vieringen en/of activiteiten.
Uw kind inschrijven betekent ook dat u geïnteresseerd bent en de voorbereiding op het Vormsel van nabij wilt volgen.

Kiest u voor één van de bovengenoemde geloofsgemeenschappen, schrijf dan in voor 30 juni 2017.

 

Vriendelijke groeten,

namens de federatie FRANDO

Caroline Van Audenhoven                                            

 

  Inschrijving voor de catechese in voorbereiding op het Vormsel 2018

 

Wij, de ouders van

(naam en voornaam van het kind). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wensen ons kind in te schrijven voor de voorbereiding op het Vormsel in 2018

Gegevens

Geboortedatum:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboorteplaats:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parochie waar het kind gedoopt werd:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum van het doopsel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naam vader:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam moeder:  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon/gsm nummer:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

handtekening van de ouders

 

* * * * * * * * * * * *

 

Mail of schrijf in voor de voorbereiding op het Vormsel:

- in de geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus

mail de inschrijving door naar franciscusheverlee@gmail.com 
of bus ze op het secretariaat Tiensesteenweg 190 te Heverlee

- in de geloofsgemeenschap van Sint-Antonius                 

 mail de inschrijving door naar carolineva@telenet.be    
of bus ze in de pastorie, Léon Schreursvest 33 te Heverlee

- in de geloofsgemeenschap Don-Bosco kan men aansluiten bij een van beide voornoemde parochies.

                          Download hier dit formulier

 

 

HUWELIJK

 

1.     Kerkelijk huwelijk

 

Proficiat, u hebt ervoor gekozen elkaar het ja-woord te geven en dat moet gevierd worden.

 

Onze parochiegemeenschap gaat bij deze gelegenheid graag met u op weg.

 

Verloofden melden zich liefst ten laatste zes maanden voor hun huwelijk op het parochiesecretariaat via het nummer 016 250 459.  

 

Jullie worden dan uitgenodigd op een avond “groeien in relatie”  (deze wordt een viertal keer per jaar georganiseerd) en daarna volgt een afspraak om persoonlijk met de voorganger kennis te maken en om de eerste afspraken te maken over het opstellen van de viering.

 

De bijdrage voor een huwelijksviering is in het bisdom Mechelen-Brussel bepaald op 250 EURO en dient een maand voor de huwelijksviering overgeschreven worden op het rekeningnummer BE27 7343 4406 5473 van de VPW Leuven, afdeling Sint-Franciscus

 

Hebt u in uw familie een eigen priester of diaken? Geen probleem, neem dan contact op met de parochie om de praktische afspraken te maken.

 

Veel succes bij de voorbereidingen van deze prachtige dag!

 

2. Belofteviering

 

De nodige voorbereidingen zijn zoals een gewoon huwelijk en staan hierboven beschreven.

 

Is er ook iets mogelijk voor mensen die eigenlijk niet voor de kerk kunnen trouwen? 
Natuurlijk, wij willen samen vieren met en rond twee mensen die elkaar gevonden hebben en met elkaar door het leven willen gaan. 
Daarvoor bieden wij een alternatieve viering aan (gebedsviering of eucharistie) die geen huwelijk is. In onze parochie heet deze viering een ‘belofteviering’.  In deze viering beloven jullie elkaar genegenheid en trouw. In de uitnodigingen tot deze dag is er dan wel geen sprake van ‘huwelijksviering’, maar van ‘belofteviering’.    
De nodige voorbereidingen zijn zoals een gewoon huwelijk en staan hierboven beschreven.
 

 

 

GOUDEN EN ANDERE BRUILOFTEN  

 

Wij zetten onze jubilarissen graag in de bloempjes. 

Voor een dankviering in de kerk: tijdig afspreken op het parochiesecretariaat.    

 

Zieken en Bejaarden    zie ook : Ziekenzorg SAMANA  

 

• Paul Van Cauwenbergh    016 25 16 77    paul.vancauwenbergh@gep.kuleuven.be 

 

ZIEKENZALVING  

 

Wie ernstig ziek is kan de ziekenzalving ontvangen; ze is een steun om het ziek-zijn moedig en christelijk te doorleven.

Hiervoor neemt men contact met het parochiesecretariaat.

 

 

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2018