St.-Franciscusparochie 1912-2012

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

Klik voor vergroting

Onze gemeenschap bestaat 100 jaar !!! Dat mag gevierd worden! Klik hier voor meer info   

           

 

Haal het boek in huis

voorintekenprijs € 18,75   nadien € 20,00

 

 Download en print het bestelformulier hier

 

 

 

Openingsavond van het feestjaar

100 jaar gemeenschap

100 jaar parochie en school

 

 

 

De eerste pastoor Parkheer Jacobus Rosier, in de volksmond 'Kobeke', temidden de leerlingen van de meisjesschool, vermoedelijk rond 1930.

 

Wanneer: vrijdag 28 september om 19.30 u.

Waar: Onder de kerktoren Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

 

 

Het buurtteater deed het verleden herleven:

 

                  Kobeke is nog steeds op zoek naar centen voor de pas gestichte parochie.

                 Pastoor Coen, allround zoals weleer, heeft problemen met de verwarming.  

 

Het eerste vat van het schuimend 'Michotte' bier werd ontstopt op de speelplaats.

 

OKRA serveerde zelfgemaakte koude hapjes.

 

Op het feestboek kon worden ingetekend aan de stand op de speelplaats.

 

 

Spijtig als je ontbrak op deze happening, het was een nooit gezien spectakel!!!!!!!!!

Bekijk de foto's - klik hier

 

 

Enkele foto's, geplukt uit het feestboek 

 

 

 

De jonge pastoor Coen (midden met brevier) rond 1934 voor de noodkerk in de Nieuwstraat/Rue Neuve (thans Stainierstraat).

De noodkerk bevond zich in de huidige klaslokalen Ark1 langs de Tiensesteenweg.

De sporen van de toegangsdeur zijn momenteel nog te zien onder het reclamebord tegen de schoolmuur aan de ingang van het Parochiaal Centrum.

 

 

Pastoor Coen met zijn moto op het bivak van de chiromeisjes te Oosterloo 1958.

 

Pastoor Mauritz Andries glundert bij de viering van het “75-jarig bestaan van de school Heverlee – Tiense Poort” (notitie keerzijde foto)

 

Foto's archief parochie

 

 

 

Feestlied 100 jaar Ark_100 jaar gemeenschap

door Mark Vermaerke

Klik hier om het lied te beluisteren

 

Feestlied 100 jaar Ark_100 jaar gemeenschap

 

 

thuis heb ik nog een ansichtkaart

waarop de kerk in het midden staat

‘t Kasteel Michotte nog overeind

een kleine jongen op de fiets

het zegt je hoogstwaarschijnlijk niets

maar 't is de parochie waar 'k geboren ben

 

ik heb die tijd nog goed gekend

het stoelgeld was toen nog één cent

het mannenkoor zong Kyrieleye

heel hoog en plechtig op het doksaal

het geld rinkelde in de schaal

het volk kwam van de boerderijen ...

 

en langs de steenweg op naar Tienen, zag ik het Heilig Harte staan

ik was een kind en wist niet beter dan dat dit nooit voorbij zou gaan

 

Kobeke kwam toen missen doen

en enkele jaren later Coen

die crosste rond met ‘ne moto’

Andries reed eerst wat met een fiets

dat zei hem heel waarschijnlijk niets

hij koos toen maar voor een auto

 

misschien leefden we toen verkeerd

de kerk werd gemoderniseerd

't Heilig Harte zou zijn plaats verliezen

aan Sint-Franciscus die voortaan

centraal in de kerk moest staan

zijn plaats moesten we toen kiezen

 

en langs de steenweg op naar Tienen, zag ik nu Sint-Franciscus staan

ik was een kind en wist niet beter dan dat dit nooit voorbij zou gaan

 

 

 

de scholen werden gefusioneerd

‘t dak van de kerk gerepareerd

zo ook de ramen en het glas

’t oud orgel vloog bij den antiek

’t werd vervangen door een elektriek

zolang het nieuwe er nog niet was.

 

de verenigingen schoten uit de grond

van blokfluit tot gepensioneerdenbond

K.B.G., Weduwen en wezen,

van kinderkoor tot Buurt Toneel,

van ziekenzorg tot Blij Rondeel,

d’Eerste communie en de catechese.

 

en langs de steenweg op naar Tienen, zag ik nu Sint Franciscus staan.

ik was nog jong en wist wel beter, ’t volle leven komt eraan.

 

100 jaar, zie ons hier staan

het feest begint, steek het vuurwerk aan,

tijd voor een stevig glas

tijd voor een babbel met de buur

klinken op het nieuwe uur

op al het goede dat er was

 

op de toekomst van school en kerk

met heel dank voor al het werk

van zo veel mensen, met Gods zegen

allen samen jong en oud,

ja, samen blijven we sterk

en klaar voor nieuwe wegen

 

en langs de steenweg op naar Tienen, zag ik die Sint Franciscus staan

ik ben wat ouder en weet nu zeker, dat dit nog lang zal verder gaan.

 

thuis heb ik nog een ansichtkaart

waarop de kerk in het midden staat

't kasteel Michotte nog overeind

een kleine jongen op de fiets

het zegt je hoogstwaarschijnlijk niets

maar 't is de parochie waar 'k geboren ben.

 

__________________________________

mark vermaerke- leuven 28 september 2012

 

 

 

 

 

 

Een huis vol mensen

 

100 jaar gemeenschap

 Een uniek boek over de Sint-Franciscusparochie Heverlee

Met informatie over de parochie, de scholen,

nu, vroeger en nog vroeger.

 

 

Haal het boek in huis

voorintekenprijs € 18,75   nadien € 20,00

 

 Download en print het bestelformulier hier

 

 

 

100 JAAR 1912 – 2012

 

         100 Jaar Parochie

         100 Jaar School

           75 Jaar Kerk  

De Sint-Franciscusgemeenschap en De Ark vieren feest

ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan!

Klik voor vergroting

 

 

FEESTKALENDER VOOR 2012

 

Zet deze data alvast in uw agenda

 

Vrijdag 28 september vanaf 19.30 u. onder de kerktoren

 

Opening van het feestjaar met een mozaïek van activiteiten

   Officieel moment in de kerk in aanwezigheid van de heer baron en mevrouw  Michotte - Van den Berck

   Proeven van onze 'Michotte': een goudblond feestbier met witte schuimende kraag

   Optreden van het 'buurtkoor Platte-lo''

   Intekenen op het jubileum boek 'Een huis vol mensen, 100 jaar gemeenschap' met veel foto's van vroeger en nóg vroeger

   Hapjes en tapjes aan democratische prijzen

   Heel veel vreugde en gezelligheid 

 

Zondag 07 oktober Sint-Franciscusfeest

 

10.00 u. Gemeenschappelijke eucharistieviering in de kerk

            ' Te schepe met Sint- Franciscus'

            Opgeluisterd door het ' Sint-Franciscuskoor' met muzikale begeleiding.

            Aansluitend receptie.

 

Zaterdag en zondag 17 en 18 november

            Restaurantdagen van De Ark in de lokalen van Don Bosco

 

Maandag 24 december om 20.00 u

 

            'Kobekes Kerstfakkeltocht'

            Van de abdij van het Park naar de Sint-Franciscuskerk.

 

Lees de berichtgeving over de verdere feestactiviteiten in de volgende nummers van KERK & leven.

Naar begin

 

Laatst bijgewerkt: 26 september 2015

 

Teller vanaf 22/8/2009 

Hieronder de oude teller Telenet