St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Liturgie

Eucharistievieringen en gebedsdiensten

Welkom in onze gemeenschap!

Eucharistievieringen 

zondag - in de week - Clarissen

Werkgroep Liturgie

Belangrijke vieringen doorheen het jaar

Franciscuskoor en –ensemble

Familievieringen

Koor Blij Rondeel 

Planning liturgische functies

Klooster van de zusters Clarissen

Uitvaarten  

 

 

In de joodse en de christelijke traditie
wordt de mens een bijzondere plaats in de schepping toegekend.
De aarde is de plek die God hem geeft om
er een gemeenschappelijk huis van te maken,
een rechtvaardige samenleving op te bouwen
en te genieten van de vruchten die de aarde geeft.

In deze geest hebben wij ons jaarthema

 

Duimen 

 voor een 

 warme 

 gemeenschap

 

 

genoemd.

Dit alles met in ons achterhoofd: Franciscus,
de patroonheilige van onze gemeenschap;
in zijn sporen willen we hier in onze gemeenschap

bidden en zorgen voor Gods schepping:
omdat wij erkennen dat zij kwetsbaar is;
omdat God van ons verlangt dat wij van onze gekwetste aarde
opnieuw zijn vruchtbare en gastvrije thuis maken. 

 

Fijn dat jij ook hieraan wil meewerken.

En je bent altijd welkom om mee te vieren

en mee te bouwen aan onze gemeenschap!

 

Naar begin

EUCHARISTIEVIERINGEN

Sint-Franciscus

Op weekdagen: maandag, dinsdag en vrijdag om 8.30 u

elke zondag om 10 uur

 

Klooster Zusters Clarissen

Predikherenberg 20, 3010 Kessel-Lo 016 25 25 56    kessel-lo@clarissen.be 

Viering in de kapel van Zusters Clarissen elke zondag om 9u45

 

Andere eucharistievieringen in de federatie Frando : zie "Weeknieuws" in het menu links.

 

 

 

Naar begin

 

Belangrijke vieringen, feestvieringen en familievieringen

 

Alle vieringen zijn om 10 u, tenzij anders aangegeven.

FEESTELIJKE VIERINGEN DOORHEEN HET JAAR

zo

17/09/2017

Familieviering: start werkjaar

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

zo

01/10/2017

Parochiefeest

opgeluisterd door het koor Blij Rondeel en ensemble.

Zo

08/10/2017

Viering naar aanleiding van de nationale dag van de chronisch zieken

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

Wo

01/11/2017

Allerheiligen (gedenking van de overleden parochianen)

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

Zo

19/11/2017

Familieviering met naamopgave van onze vormelingen

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

 

ADVENT

zo

03/12/3017

1ste zondag van de advent

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble,

met aandacht voor het thema van Welzijnszorg

zo

10/12/2017

2de zondag van de advent

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

met aandacht voor het thema van Welzijnszorg

zo

17/12/2017

3de zondag van de advent

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble,

met aandacht voor het thema van Welzijnszorg

zo

24/12/2017

4de zondag van de advent – verzoeningsviering – 10 u

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

met aandacht voor het thema van Welzijnszorg

 

KERSTPERIODE

zo

24/12/2017

Kerstwake om 16 u - Familieviering

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

ma

25/12/2017

Kerstdag – feestelijke viering

opgeluisterd door Blij Rondeel en ensemble

di

26/12/2017

2de Kerstdag

sobere viering opgeluisterd met CD-muziek

zo

31/12/2017

Feest van de Heilige Familie

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

ma

01/01/2018

Start nieuwe jaar – feest Moeder Gods

Sobere viering opgeluisterd met CD-muziek

zo

07/01/2018

Driekoningenviering met nieuwjaarsreceptie

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

 

VIERINGEN DOORHEEN HET JAAR

zo

4/02/2018

Familieviering met naamopgave van onze eerste communiecanten

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

wo

14/02/2018

Aswoensdag: asoplegging tijdens wake om 20 u

opgeluisterd door samenzang en instrumentale muziek

 

VASTENPERIODE

zo

18/02/2018

1ste zondag van de vasten

opgeluisterd door samenzang en instrumentale muziek

met aandacht voor het thema van Broederlijk delen.

zo

25/02/2018

2de zondag van de vasten

opgeluisterd door samenzang en instrumentale muziek

met aandacht voor het thema van Broederlijk delen.

zo

4/03/2018

3de zondag van de vasten

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble,

met aandacht voor het thema van Broederlijk delen.

zo

11/03/2018

4de zondag van de vasten - Familieviering met de vormelingen.

(ze ontvangen hun kruisje)

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

zo

18/03/2018

5de zondag van de vasten – verzoeningsviering

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

met aandacht voor het thema van Broederlijk delen.

 

GOEDE WEEK

zo

25/03/2018

Palmzondagviering

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

Do

29/03/2018

Witte donderdag – 20 u

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

Vr

20/03/2018

Kruisweg om 15 u

Goede vrijdagviering om 20 u

opgeluisterd met gitaarmuziek en sobere zang.

Za

31/03/2018

Paaswake – 20 u – familieviering

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

Zo

1/04/2018

Paasdag feestelijke viering

opgeluisterd door Blij Rondeel en ensemble

ma

2/04/2018

Paasmaandag,

Opgeluisterd met gregoriaanse gezangen en orgelmuziek

zo

8/04/2018

Beloken Pasen – feestelijke viering

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble

 

 

VIERINGEN DOORHEEN HET JAAR

zo

22/04/2018

Familieviering met de eerste communicanten (Brodenviering)

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

zo

6/05/2018

Vormselviering (met de 3 gemeenschappen van frando)

do

10/05/2018

OHHemelvaart - Familieviering : Eerste communieviering

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

zo

20/05/2018

Pinksteren feestelijke viering

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble

zo

21/05/2018

Pinktermaandag

Sobere Pinksterviering opgeluisterd met CD-muziek

zo

24/06/2018

Familieviering: slot werkjaar

opgeluisterd met samenzang en instrumentale muziek

zo

15/08/2018

OLV-Hemelvaart – feestelijke viering

opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble

 

Daarbuiten ben je elke zondag welkom in de viering.

De vieringen zijn altijd opgeluisterd met zang en muziek.

Van harte welkom!

 

Naar begin

 

Familievieringen doorheen het werkjaar 2017-2018

 

 

Het nieuwe jaar gaat weer van start.

Ook dit jaar willen we proberen om één zondag per maand een familieviering houden. Tijdens familievieringen willen we nog meer dan anders, aandacht hebben voor elke volwassene, jongere of kind.

Breng dus gerust je gezin, je ouders, je grootouders, je broers en zussen, je zonen en dochters, je kleinkinderen, je vrienden, … mee naar de viering.

 

Al de vieringen gaan door om 10 u tenzij anders vermeld.

 

Hieronder vinden jullie een lijst van deze vieringen: Versie 2/09/2017

 

 

Datum

Gelegenheid

zo

17/09/2017

Familieviering: start werkjaar

zo

01/10/2017

Parochiefeest

zo

19/11/2017

Familieviering met naamopgave van onze vormelingen

zo

24/12/2017

Kerstwake om 16 u - Familieviering

zo

07/01/2018

Driekoningenviering met nieuwjaarsreceptie

zo

4/02/2018

Familieviering met naamopgave van onze eerste communiecanten

zo

11/03/2018

Familieviering met de vormelingen. (ze ontvangen hun kruisje)

za

31/03/2018

Paaswake – 20 u - familieviering

zo

22/04/2018

Familieviering met de eerste communicanten (Brodenviering)

zo

6/05/2018

Vormselviering (met de 3 gemeenschappen van frando)

do

10/05/2018

Familieviering : Eerste communieviering

zo

24/06/2018

Familieviering: slot werkjaar

 

Naar begin

 

ONZE WERKGROEP LITURGIE  

Samen met de parochiepriester bereiden we de zondags- en feestdagvieringen voor.

Het is belangrijk doorheen het jaar en op de hoogdagen elkaar te bemoedigen, te steunen en te dragen in gelovig samenzijn.  

 

Heb je ideeën of wil je meedoen, laat het ons weten op 

lieven.dries@telenet.be of 0479/53.96.58                                                                     

Verantwoordelijke: Lieven DRIES

Naar begin

 

Planning liturgische functies

 

 

 

Planning liturgische functies    Versie 6/08/2017

GV = gezinsvriendelijke viering (meestal met eigen muzikanten) De vieringen gaan steeds door om 10 uur, tenzij anders vermeld.

De misdienaars zijn vrij van mee te doen wanneer ze willen. Enkel de zondagen dat ze vermeld worden zijn we zeker dat ze komen.

 

Blauw = nieuw initiatief     Rood = wordt nog in vraag gesteld – Verplichte omhalingen100 % omhaling voor de parochie

 

Datum

Liturgie

Gelegenheid

Priester / gebedsleid(st)er

Koster

10.30 u

Lector

Mis-

dienaars

Zang

Orgel en/of …

Proj

Bloemen

 

Vanaf oktober 2014 elke zondag 1 viering om 10 u

zo

20/08/2017

20ste zo door het jaar

 

Fons Boey

 

Thierry

 

Lut

Herman

 

 

 

zo

27/08/2017

21ste zo door het jaar

 

Pater Jozef

 

Cécile

 

Eddy

Tom

 

 

 

zo

03/092017

22ste zo door het jaar

Domus Dei

Marcel?

 

Fraoncois

 

Guy

Herman

 

 

 

zo

10/09/2017

23ste zo door het jaar

 

Lieven

 

Ronny

 

Franciscuskoor en ensemble?

Herman

 

 

 

zo

17/09/2017

24ste zo door het jaar

Familieviering

Fons Boey

 

Karel

 

Eddy Pieter

?

 

 

 

zo

24/09/2017

25ste zo door het jaar

Christelijke aanwezigheid media

Pater Jozef

 

Jaak Jaeken

 

 

 

 

 

 

zo

01/10/2017

26ste zo door het jaar

Parochiefeest

 

Fons Boey

Lieven

 

Jacques M

 

Blij Rondeel

Herman

 

 

 

zo

08/10/2017

27ste zo door het jaar

Ziekenzorg

Pater Jozef

 

Samana

 

Franciscuskoor en ensemble

 

 

 

 

zo

15/10/2017

28ste zo door het jaar

 

Pater Luc?

 

Guido

 

 

Herman

 

 

 

zo

22/10/2017

29ste zo door het jaar

Missiezondag

Thierry

 

Cécile

 

 

 

 

 

 

zo

29/10/2017

30ste zo door het jaar

 

Pater Jozef

 

Thierry

 

Eddy

Herman

 

 

 

wo

01/11/2017

Allerheiligen

 

Marcel?

 

Francois

 

Franciscuskoor en ensemble

Herman

 

 

 

zo

05/11/2017

31ste zo door het jaar

 

Fons Boey

 

Jacques

 

 

Anna

 

 

 

zo

12/11/2017

32ste zo door het jaar

Buitengewoon onderwijs

Lieven

 

Guido

 

 

Herman

 

 

 

zo

19/11/2017

33ste zo door het jaar

Familieviering Naamopgave vormelingen

Fons Boey

 

Ronny

 

Pieter?

Eddy

?

 

 

 

zo

26/11/2017

Christus Koning

Gedachtenis Jacobus Rosier

Pater Jozef

 

Cécile

 

 

Tom

 

 

 

zo

03/12/2017

1ste zo advent

OKRA viering??

BZN-kaarsen?

Fons Boey

As: Cécile

 

Thierry

 

Franciscuskoor en ensemble

Herman

 

 

 

zo

10/12/2017

2de zo advent

 

Lieven

 

Francois

 

 

Anna

 

 

 

zo

17/12/2017

3de zo advent

Welzijnszorg

Bons Boey

Of Pater Luc?

 

Guido

 

Franciscuskoor en ensemble

Herman

 

 

 

zo

24/12/2017

4de zo advent

 

Pater Jozef

 

Karel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstwake 16 u

Familieviering

 

 

?

 

Pieter

Anna

 

 

 

ma

25/12/2017

Kerstdag

 

Marcel?

 

Cécile en Karel

 

Blij Rondeel

Herman

 

 

 

di

26/12/2017

Tweede kerstdag

 

 

 

Jaak

 

 

/

 

 

 

zo

31/12/2017

H. Familie

 

Pater Luc?

 

Ronny

 

Eddy

Anna

 

 

 

ma

01/01/2018

Moeder Gods

 

 

 

Thierry

 

 

 

 

 

 

zo

07/01/2018

Driekoningen – Openbaring van de Heer

Nieuwjaarsreceptie

Marcel?

 

Francois

 

Franciscuskoor en ensemble

Herman

 

 

 

zo

14/01/2018

2de zo door het jaar

 

Thierry

 

Karel

 

 

 

 

 

 

zo

21/01/2018

3de zo dh jaar

 

Pater Luc?

 

Guido

 

Franciscuskoor en ensemble

Tom

 

 

 

zo

28/01/2018

4de zo dh jaar

 

Pater Jozef

 

Jaak

 

 

Herman

 

 

 

zo

4/02/2018

5de zo dh jaar

Familieviering Naamopgave eerste communie

Fons?

 

Cécile

 

Pieter

?

 

 

 

zo

11/02/2018

6de zo dh jaar

 

Cécile

 

Francois

 

 

Herman

 

 

 

wo

14/02/2018

Aswoensdag – 20 u

 

Lieven

 

Karel + Guido

 

 

Herman

 

 

 

zo

18/02/2018

1ste zo vasten

 

Pater Luc?

 

Jaak

 

 

Herman

 

 

 

zo

25/02/2018

2de zo vasten

 

Pater Jozef

 

Jacques

 

 

 

 

 

 

zo

4/03/2018

3de zo vasten

 

Fons?

 

Guido

 

Franciscuskoor en ensemble

 

 

 

 

zo

11/03/2018

4de zo vasten

Familieviering

Kruisoplegging

Lieven

 

Ronny

 

Pieter

?

 

 

 

zo

18/03/2018

5de zo vasten

Verzoeningsviering

Pater Luc?

 

Cécile

 

 

Tom

 

 

 

zo

25/03/2018

Palmzondag

 

Lieven

 

Guido

 

Franciscuskoor en ensemble

Herman

 

 

 

do

29/03/2018

Witte donderdag

15 u 

20 u

Pater Jozef 15u

Marcel 20 u?

 

Samana

Karel

 

Franciscuskoor en ensemble

 

 

 

 

Vr

30/03/2018

Goede Vrijdag

Kruisweg – 15 u

Pater Jozef

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondviering 20 u

Thierry

 

Karel

 

 

 

 

 

 

za

31/03/2018

Stille zaterdag

Paaswake – 20 u

 

 

Francois

 

Franciscuskoor en ensemble

Herman

 

 

 

zo

1/04/2018

Pasen

 

Marcel?

 

Cécile

 

Blij Rondeel

Herman

 

 

 

ma

2/04/2018

Paasmaandag 10 u

 

 

 

Jaak

 

 

/

 

 

 

zo

8/04/2018

Beloken Pasen

 

Lieven

 

Karel

 

Franciscuskoor en ensemble

 

 

 

 

zo

15/04/2018

3de zo Pasen

 

Fons?

 

 

Jacques

 

 

Herman

 

 

 

zo

22/04/2018

4de zo Pasen

Familieviering Brodenviering

Pater Jozef

Lieven

 

Ronny

 

Pieter

?

 

 

 

zo

29/04/2018

5de zo Pasen

 

 

 

Guido

 

 

 

 

 

 

zo

6/05/2018

6de zo Pasen

Vormselviering Frando

 

 

 

 

 

Herman

 

 

 

do

10/05/2018

OHHemelvaart

Familieviering Eerste communie

 

 

 

 

Pieter

?

 

 

 

zo

13/05/2018

7de zo Pasen

 

Cécile

 

 

 

 

 

 

 

 

zo

20/05/2018

Pinksteren

 

Pater Luc? Of Fons?

 

 

 

Franciscuskoor en ensemble

Herman

 

 

 

ma

21/05/2018

Pinkstermaandag

Viering 10 u

 

 

 

 

 

/

 

 

 

zo

27/05/2018

Drie-eenheidszond.

 

Pater Jozef

 

 

 

 

Herman

 

 

 

Planning volgend jaar voorbereiden met team

zo

3/06/2018

9de zo dh jaar

Sacramentszondag

 

 

 

 

 

Tom

 

 

 

zo

10/06/2018

10de zo dh jaar

 

Thierry

 

 

 

Franciscuskoor en ensemble

Of Blij Rondeel?

Herman

 

 

 

zo

17/06/2018

11de zo dh jaar

Werlddag van de vluchtelingen 20 juni.

Pater Luc?

 

 

 

 

 

 

 

 

zo

24/06/2018

12de zo dh jaar

Familieviering

Pater Jozef

 

 

 

Pieter

?

 

 

 

zo

1/07/2018

13de zo dh jaar

 

 

 

 

 

 

Herman

 

 

 

zo

8/07/2018

14de zo dh jaar

 

Lieven

 

 

 

 

 

 

 

 

zo

15/07/2018

15de zo dh jaar

 

Pater Luc?

 

 

 

 

Herman

 

 

 

zo

22/07/2018

16de zo dh jaar

 

Pater Jozef

 

 

 

 

 

 

 

 

zo

29/07/2018

17de zo dh jaar

 

 

 

 

 

 

Herman

 

 

 

zo

5/08/2018

18de zo dh jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo

12/08/2018

19de zo dh jaar

 

Cécile

 

 

 

 

Herman

 

 

 

wo

15/08/2018

OLV Hemelvaart

 

 

 

 

 

Franciscuskoor en ensemble

Herman

 

 

 

zo

19/08/2018

20ste zo dh jaar

 

Pater Luc?

 

 

 

 

 

 

 

 

zo

26/08/2018

21ste zo dh jaar

 

Pater Jozef

 

 

 

 

Tom

 

 

 

Belangrijke data:

-          Start parochie: september 1912 (start school) – 8 december 1912 (eerste viering)                                                                                                   

-          Erkenning parochie door bisdom: 4 maart 1914

-          Klooster: opgeleverd lichtmis 1925 – ingewijd 7 mei 1925

-          Inwijding kerk: 8 september 1938

 

Priesters: Overleden op

- Jakobus Rosier: 25 november 1952

- Pieter Coen: 22 februari 1987

- Mauritz Andries 23 maart 2001                                                                                                                                                                                               

- Modest Goossens: 16 februari 2016

 

Franciscuskoor bestaat sinds april 2011 (Paaswake)

 

 

 

 

Naar begin

UITVAARTEN / BEGRAFENIS  

 

 

Welkom in onze Sint-Franciscusparochie.

 

 

Iemand is u onlangs ontvallen en u kiest voor een Christelijke uitvaart.

In onze parochiegemeenschap proberen wij de uitvaarten

zo goed als mogelijk te verzorgen in onderling overleg met de familie.

Hopelijk kan u zo in alle rust afscheid nemen van uw dierbare familielid.

 

Aarzel niet met ons contact op te nemen indien u vragen hebt.

U kan terecht op het secretariaat 016 250459.

 

Hieronder kan u al een beetje het basisprincipe vinden van onze werking.

 

                     

-   Bij een overlijden contacteert de familie zelf een uitvaartondernemer.

Deze vraagt onder meer of een kerkelijke uitvaart gewenst is. Zo ja, contacteert de uitvaartondernemer de parochie om de dag te bespreken.

 

-   De uitvaarten vinden plaats van maandag tot en met zaterdag om 10 uur. Is er diezelfde dag nog een uitvaart, dan is de tweede uitvaart om 11.30 uur.

 

-   De uitvaart zal, op aanraden van het bisdom, een gebedsdienst zijn. Afhankelijk van de voorganger die beschikbaar is kan er ook gekozen worden voor een eucharistie, maar dan dient de familie in geval van nood (als er geen priester zou beschikbaar zijn) zelf in te staan voor een priester.

 

-   Na de aanmelding van de uitvaart, neemt de voorganger contact op met de familie om een afspraak te maken om de uitvaart voor te bereiden. De familie en de voorganger bepalen samen hoe de viering uiteindelijk wordt. 

-   Er is heel veel mogelijk om de uitvaart te laten uitgroeien tot een mooie viering. De familie kan zelf een aantal teksten schrijven (terugblik op het leven, enkele ervaringen, een afscheidsgroet,…) die eventueel door iemand van de familie zelf gelezen worden. Ook de standaard teksten voor de viering (lezingen, voorbeden, …) worden in samenspraak met de pastor gezocht.

 

-   Ook wat muziek betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Maar, al de muziek moet passen binnen het kader van de uitvaartliturgie. U kan kiezen voor:

 

o          Orgelmuziek of pianomuziek (u kiest zelf een organist/pianist of u doet een beroep op de parochie voor deze              keuze) al dan niet in combinatie met een koor (hiervoor dient u zelf te zorgen).

o          CD-muziek:

Ø  de parochie biedt na overleg CD-muziek aan in het genre (religieus of klassiek of meditatief)

Ø  de familie kan ook zelf zorgen voor de CD-muziek.

Keuze dient gemaakt te worden uit religieuze of klassieke of meditatieve muziek met eventueel een aanvulling van max 2 stukken ‘populaire’ muziek maar die passen in de liturgie (dit dient steeds te worden voorgelegd aan de voorganger).

o          Instrumentale/vocale life-muziek: De familie zorgt dan zelf voor een ensemble, zanger(es), …  of maakt gebruik van het voorstel van de parochie.

 

De momenten waarop zeker muziek moet voorzien worden (bijkomende momenten zijn mogelijk):

o          20 minuten voor de viering

o          tijdens de intrede (wanneer de overledene naar voor wordt gebracht)

o          na de eerste lezing

o          tijdens het persoonlijke afscheid (de ‘offergang’)

o          tijdens de communie

o          uittrede (wanneer de overledene naar buiten wordt gedragen).

 

-   Indien de familie dit wenst kan er enkele weken na de uitvaart een herdenkingsviering plaatsvinden. Dit kan zowel tijdens de weekdagen, maandag, dinsdag of vrijdag telkens om 8.30 u, als op zondag (om 10 u). In deze herdenkingsviering zal de overledene dan in herinnering worden gebracht.

 

-,  Op 1 november (om 10 u) nodigen wij u opnieuw uit voor de herdenkingsviering van alle overledenen van het voorbije jaar. Bij die gelegenheid zal de familie ook het kruisje meekrijgen als aandenken.

 

-   De bijdrage voor een uitvaartviering is in het bisdom Mechelen-Brussel vastgelegd op 250 EUR. Deze kosten worden verrekend via de begrafenisondernemer.

 

 Onze gemeenschap wenst u alvast veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Naar begin

ZUSTERS CLARISSEN IN DE FRANCISCUSPAROCHIE

De zusters Clarissen behoren tot een contemplatieve orde. Ze leven volgens de spiritualiteit van de H. Clara en de H. Franciscus. Ze besteden een groot deel van hun dag aan gebed en bezinning; ze danken en loven God in naam van alle mensen.  

Wie zoekt 
   naar de zin en de diepte van het leven ,
   naar gebed, bezinning of meditatie
   in psalmen en liturgie  
   in de stilte van de natuur 
   in de sacrale omgeving van een modern gebouw
  is welkom!

Aan deze gebedstijden kunt u altijd deelnemen:

7u.                   lauden                                                 

7.30u.              eucharistieviering  (op zondag: te 9.45u.)

12u.                 middaggebed

16.30u.            vespers (op zondag: te 17u.)

19.45u.            lezingendienst en completen  

 

Dagindeling  

06.00 uur:

Vrij meditatief gebed

14.00 uur:

Werktijd

07.00 uur: 

Morgendienst

16.30 uur:

Avonddienst

07.30 uur:

Eucharistieviering

17.10 uur:

Persoonlijk gebed

08.30 uur: 

Werktijd

18.00 uur:

Vrije tijd

12.00 uur:

Middagdienst

18.30 uur:

Recreatie

13.30 uur:

Geestelijke lezing

19.45 uur:

Lezingendienst en dagsluiting

 

 

20.40 uur:

Avondstilte en bedrust

Klooster Zusters Clarissen

Predikherenberg 20, 3010 Kessel-Lo 016 25 25 56    kessel-lo@clarissen.be 

Viering in de kapel van Zusters Clarissen elke zondag om 9u45

 

 

 

Naar begin

 

  BLIJ RONDEEL

 

Op enkele  kerkelijke feestdagen wordt de eucharistieviering van 10 uur opgeluisterd door het koor BLIJ RONDEEL

Regelmatig verzorgen zij een zondagsviering in het U.Z.Gasthuisberg Leuven en andere verzorgingsinstellingen in de omgeving.

Elk jaar in november vieren zij samen het Sint-Ceciliafeest en sluiten zij het zangjaar in juni af met een lekker etentje samen met hun gezin.  

Een jaarlijks concert staat op het programma.

Het koor BLIJ RONDEEL oefent elke woensdagavond van 20 tot 22 uur in het parochiaal centrum naast de kerk (niet tijdens de vakantiemaanden).

Iedereen die graag wil zingen is steeds welkom. Zij ontmoeten u graag op een van de repetities.

Bezoek eens onze website www.blijrondeel.be waar je meer informatie kan vinden.

 

Naar begin

Franciscuskoor en ensemble

 

Franciscuskoor

Op zon- en feestdagen kunnen wij naast ons koor Blij Rondeel een beroep doen op vrijwilligers die de eucharistieviering van 10 u opluisteren.

Doel van het koor is de samenzang ondersteunen en aanvullen met solozang.

Op Pinksteren 2011 werd het koor, op suggestie van koorlied Gust Dries, in de viering omgedoopt van ‘gelegenheidskoor’ naar ’Franciscuskoor’.

Het koor oefent de één en meerstemmige liederen de dag van het optreden om 9.15 u in de kerk. Meestal wordt er ook op donderdagavond geoefend maar steeds na afspraak met de koorleden.

 

Op regelmatige basis zal dit koor worden versterkt door een muzikaal ensemble van parochianen (dwarsfluit, viool, klarinet, trombone, piano, orgel, …)

Iedereen die graag wil meezingen in de liturgie is welkom en kan contact opnemen met de verantwoordelijke: Leo Page op leopage41@gmail.com    

 

 

Franciscusensemble

Regelmatig kan onze parochie doorheen het jaar beroep doen op een ensemble van parochianen die de viering wil opluisteren. Dit ensemble bevat naast piano en orgel ook muziekinstrumenten als viool, dwarsfluit, klarinet, …

Het doel is de viering en de zang te ondersteunen om er nog een sfeervoller geheel van te maken.

Het ensemble komt samen in functie van de vieringen die op het programma staan.

Iedereen die graag wil meespelen kan contact opnemen met Leo Page op leopage41@gmail.com .

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 03 september 2017